Linoljefärger

Linoljefärg

Allbäcks linoljefärg har utgått ur sortimentet efter upprepade reklamationer. Numera säljer vi färg från Engvall & Claesson som förutom att den har bättre egenskaper också går att få i egna kulörer till rimliga priser.

Alla färger finns i tre olika burkstorlekar – 2 deciliter, 1 liter och 3 liter. Färgen täcker normalt mellan 15 och 20 kvadratmeter lite beroende på hur sugande materialet är. Normalt stryks ytan 2 gånger men ibland kan det vara bra med ytterligare en strykning exempelvis på dörrar och fönster. En liten burk om 2 deciliter räcker utmärkt till att måla en eller flera möbler eller dylikt.

Vi har 30 grundkulörer som alla är pigmentäkta. Färgerna går att blanda sinsemellan för att uppnå andra kulörer. Vi bryter även färg på beställning och efter recept.

Comments are closed.