Underhåll och skötsel

Allmänna råd:

Löpande underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Rengöring:

Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt tvättmedel. Använd aldrig alkaliska rengöringsmedel då de förstör oljefärgen. Det är speciellt viktigt att tvätta panelen om den är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj alltid noga med
rent vatten.

Observera: Använd inte högtryckstvätt! För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isoleringen.

Ommålning:

Det första man måste ta reda på är med vilken typ av färg ytan målats med tidigare. Om den är målad med linolje- eller alkydoljefärg så går det bra att måla om med linoljefärg. Är det däremot målat med akrylatfärg (”plastfärg”) är det inte lämpligt att måla med oljefärg. Detta då akrylatfärgen har sämre vidhäftning vid underlag än oljefärg – och då oljefärgen krymper något när den torkar kan det orsaka att akrylatfilmen släpper från underlaget.

För att ta reda på vilken färg som målats med tidigare kan man göra följande test:

  • Ta T-sprit på en trasa och gnugga på färgskiktet. Om färgen löses och blir gummiliknande så är det akrylatfärg. Fortsätta då måla med akrylatfärg.
  • Ta kaustiksoda på en trasa och gnugga. Om färgen löser sig är det oljefärg.

Observera: Slamfärg (typ Falu Rödfärg) kan endast ommålas med samma färgtyp. Tvätta alltid de ytor som ska ommålas (se ovan) – och skrapa bort all löst sittande färg och eventuellt grånat trä. Låt torka ordentligt innan målningen påbörjas.

Vid ommålning räcker det normalt med två strykningar (mellan- och slutstrykning enl. ovan) – förutom på skrapade/trärena ställen som skall grundmålas enligt ovan. Om ytan efter två strykningar suger ojämt och det framträder glansfläckar bör man stryka en extra gång med ospädd färg. Det är viktigt att varje färgskikt stryks tunt och får torka ordentligt innan ett nytt skikt påförs. Notera att torktiden kan variera beroende på väderförutsättningarna.