Målning med utvändig linoljefärg

Linoljefärg utomhus används främst på ytor av trä, men kan också målas på andra material som puts, sten, plåt mm.

Tänk på:

 • Linoljefärg ska alltid strykas tunt. För tjockt målade skikt leder till sämre genomtorkning med stor risk för rynk- och blåsbildning som följd. Det är viktigt att ytan är jämn och slät och icke-sugande före slutstrykningen.
 • Använd en pensel av naturborst med god spänst och arbeta in färgen ordentligt i underlaget. Roller skall inte användas.
 • Torktid vid 20° C och normal luftfuktighet är ca 24-36 timmar. Vid kallare och fuktigare väder förlängs torktiden. Måla aldrig innan det underliggande färgskiktet torkat. Genomhärdning tar längre tid, från några dagar upp till flera månader beroende på de yttre förhållandena.
 • Var noga med att röra upp färgen med en rörsticka ordentligt från botten.

Målning på nytt trä:

 • Se till att träet är rent och torrt. Borsta bort löst damm. Normalt fordras tre strykningar.
 • för grundmålning späds färgen med 30-40% lågaromatisk lacknafta (alt. balsamterpentin), dvs 3-4 dl lacknafta till en liter färg. Färgen ska bli lågviskös så den tränger in ordentligt i träet. Var noga att mätta ändträ och skarvar så att färgen sugs in och ger ett bra fuktskydd på dessa utsatta ställen.
 • för mellanstrykning späds färgen med 15-20% lågaromatisk lacknafta.
 • för slutstrykning används alltid oförtunnad färg.

Målning av fönster:

 • Beslag och spikar grundas med alkalisäker grundfärg för metall. Träytor ska vara rena och torra med en fuktkvot som inte överstiger 16 %.
 • Allt trä grundas sedan med linoljefärg spädd med 30-40% lågaromatisk lacknafta (alt. balsamterpentin). Det är viktigt att träet grundas även i kittfalsen. Om kittet appliceras på ogrundat trä kan linoljan i kittet sugas in i träet så att det får dålig hållbarhet och vidhäftning.
 • När kittet torkat ordentligt mellanstryks alla ytor med linoljefärg spädd 15-20 % med lacknafta (alt. balsamterpentin). Slutstrykning sker alltid med oförtunnad färg.

Målning på plåt:

 • Ny plåt slipas (med ex. Scotch Brite) innan grundmålning för att avlägsna ev. fabrikslevererat lagerskydd. Den rengjorda ytan grundmålas med alkalisäker grundfärg – t.ex. Isotrol Grund – och målas därefter två gånger med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt eller en strykning med ex. Isotrol Pansar och en strykning med oförtunnad linoljefärg.
 • Äldre – även rostig – plåt grundmålas med Isotrol grund. Därefter två strykningar med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt – eller en strykning med Isotrol Pansar och en strykning med oförtunnad linoljefärg.

Målning på puts och stuckatur:

 • Puts och stuckatur är porösa underlag och det är viktigt att ytan är mättad innan färdigstrykningen. Dessutom är materialen alkaliska vilket inte är bra för oljefärg (se ovan) varför det är viktigt att ytan är ”karbonatiserad” så att pH-värdet inte är för högt. Högsta pH-värde är 7.
 • Stryk därefter linoljefärg i flera lager förtunnad successivt med ca 40 %, 25 % och 15 %.
 • Om ytan då är mättad och slät, färdigstryk med oförtunnad eller med 10 % förtunnad färg beroende på ytans struktur.

Rengöring:

Penslar rengörs bäst genom doppning i lacknafta och därefter noggrann tvätt med såpa. Skölj därefter ordentligt med varmt vatten.