Terpentin och tjära

Balsamterpentin och övriga lösningsmedel samt dalbränd trätjära.