Linoljefärg på andra underlag än trä

Vi tänker oss oftast att linoljefärg bara kan målas på trä. Det är en väldigt bra färgtyp för trä då den tränger in i och skyddar träet mot fukt och röta. Men den går faktiskt att måla på de flesta underlag!

Linoljefärg på puts

Att måla kalkputs med linoljefärg är inte ovanligt. Detta görs dock oftast på socklar, runt portar eller på pelare och andra ytor som utsätts för hårdare nötning och slitage. Det är viktigt att putsen är genomhärdad innan man börjar måla – annars riskerar man att linoljan snabbt bryts ner av den basiska putsen (hydrolys).

Puts bör målas med minst fyra strykningar – och även den sista kan med fördel spädas med 10 % alifatnafta. Är ytan redan tidigare målad med linoljefärg tvättar och målar man som vanligt. Har man gjort putslagningar skall dessa grundmålas minst två gånger och gärna mellanstrykas två gånger för att motverka glansfläckar efter slutmålning. Exempel där linoljefärg målats på puts är bl.a. Katarina och Maria Magdalena Kyrka på Södermalm i Stockholm.

Linoljefärg på plåt och metall

Plåt bör alltid grundmålas med en rostskyddande färg innan man målar med linoljefärg. Då blymönja inte längre får användas av vem som helst är det viktigt att man använder en alkalisäker grundfärg. Använd då en alkydbaserad grundfärg med rostskyddande egenskaper. I Hagaparken i Stockholm ligger Koppartälten som målats med linoljefärg direkt på kopparplåt. Första strykningen gjordes med en blandning av 50 % linolja och 50 % terpentin – därefter målades det tre strykningar med – det mycket dyra – pigmentet Kobolt blå.

Linoljefärg på sten

Även om det låter otroligt så har man målat mycket natursten med linoljefärg genom åren. Som exempel har Utrikesdepartementet i Stockholm en hög granitsockel som är målad med röd linoljefärg för att likna exklusivare italiensk natursten. Liksom vid all målning är det viktigt att underlaget är torrt, rent och fritt från gammal lös färg. Har stenen inte målats tidigare så kan även den förseglas med en första strykning med en blandning av 50 % linolja och 50 % terpentin.

Underlag du bör undvika

”Fetare” plaster bör man se upp med. Färgen kan fäste men någon nämnvärd slitstyrka uppnår man i regel inte. Det samma gäller hårda, blanka plaster och olika typer av laminat du ofta hittar på möbler av olika slag. Färgen kan fästa men blir ofta mycket känslig för slitage.

Om du är osäker på ett underlag, rekommenderas som alltid att prova på en liten yta först innan du ger dig i kast med hela projektet.