Linoljefärg och ekonomi

Tycker du att linoljefärg är dyr i förhållande till plastfärg? I så fall beror det nog på hur man jämför. Ser du på hur mycket en liter färg kostar, kan det skilja till linoljefärgens nackdel – men ser du till hur mycket det kostar att måla en kvadratmeter blir det lite annorlunda.

Linoljefärgen skall målas tunt och har dessutom betydligt högre torrhalt än både alkydoljefärg och akrylatfärg. Torrhalten för linoljefärg är normalt upp emot 98 % – medan den inte är högre än 40 – 45 % för en vattenbaserad akrylatfärg. Hög torrhalt innebär enkelt uttryckt att det som finns i burken stannar på väggen. Låg torrhalt innebär att hälften av det du tar hem från butiken dunstar bort när färgen torkar.

Hur det blir billigare med lite dyrare färg

Vid nymålning kan det ta lite längre tid att måla med linoljefärg jämfört andra färgtyper. Linoljefärg skall arbetas in i underlaget med pensel, andra färgtyper kan målas flödigt med en stor pensel eller roller. Det kan betyda en högre arbetskostnad om man hyr in en målare – men sammantaget blir kostnaden per kvadratmeter ungefär lika om du anlitar en erfaren målare.

Att måla själv är ofta ett billigare alternativ. Vid ommålning bestäms kostnaden oftast av underlagets skick. Linoljefärg åldras genom kritning. Det kan ta olika lång tid beroende på hur ytan utsatts för sol, väder och vind. Skillnaden mellan syd- och västsidor och nord- och östsidor på ett hus kan därför vara stor. Liksom om huset ligger utsatt på en kulle nära havet eller skyddat inåt land. Fördelen med linoljefärg är dock att den är lätt att förbereda för ommålning om man gör det i tid – innan alla färgskikten kritat bort.

Räkna med 8 – 12 år beroende på husets läge innan du tvättar av ytan och målar på ett eller två nya skikt – beroende på hur långt kritningen fått fortgå. Akrylatfärgen bryts normalt ner långsammare – men måste istället oftare skrapas ned helt eller delvis innan man kan måla om. Då måste också den gamla färgen tas om hand och destrueras. Plastfärg binder också fukten mer varför röta lättare uppstår i utsatta delar av underlaget. Måste färgen skrapas ner och rötskadade partier lagas blir kostnaden betydligt högre för att få ett bra slutresultat.