Brommavilla målad med linoljefärg

En tidstypisk villa i Bromma målades med linoljefärg under sommaren 2019 i samband med att panelen byttes ut. Färgsättning i linje med kulörer i området. Även hus av modernare snitt lämpar sig för att måla med linoljefärg. Tumregeln är att hus som inte är byggda med tät teknik dvs. fuktspärrar av plast, mår bra av att ha en diffusionsöppen färg som linoljefärg är.

Första lagret färg ströks innan panelen spikades på plats för att undvika att ”glipor” i färgen uppstår mellan panel och läkt då panelen rör sig i en smula samband med förändringar i luftfuktigheten.

Färg: Engwall o Claesson Utvändig Linoljefärg.

Kulör: NCS S3010-G70Y samt vit.