Koppartälten målade med linoljefärg

Koppartälten är tre byggnader i Hagaparken i Solna. Koppartälten uppfördes åren 1787 till 1790 efter ritningar av arkitekt Louis Jean Desprez på uppdrag av Gustav III. Byggnaderna var avsedda som logement till den beridna högvakten. Koppartälten förklarades 1935 statliga byggnadsminnen.

Målning: Tälten har under långa tider varit gröna men har nu återfått sin ursprungliga blå färg. Sedan 2009 har inget ytterligare underhåll behövts göras.

Färg: Engwall o Claesson Utvändig Linoljefärg.

Kulör: 2A28 Koboltblå samt 2A92 och 3A92 Ljusockra.