Balsamterpentin

200 kr585 kr

Balsamterpentin används för spädning av traditionella linoljefärger. Balsamterpentin blandar sig särskilt väl med linoljefärg då det är en naturprodukt. Dock bör man tänka på att den doftar ganska starkt varför man vid målning inomhus bör sörja för extra god ventilation.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Beskrivning

Balsamterpentin används för spädning av traditionella linoljefärger. Balsamterpentin blandar sig särskilt väl med linoljefärg då det är en naturprodukt. Dock bör man tänka på att den doftar ganska starkt varför man vid målning inomhus bör sörja för extra god ventilation.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt. Vid förtäring ge grädde eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen skölj genast med rikligt med vatten, sök läkare om problem består. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar av gummi eller PVC. Får ej tömmas i avlopp.

OBS: Brandfarligt. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

Säkerhetsdatablad hittar du här.

Teknisk data

Bindemedel: Vegetabilisk terpentin
Kulör: Färglös
Konsistens: Flytande vätska
Lagringsbeständighet: God
Brandfarlighetsklass: 2b

Mer information

Storlek

1 Liter, 5 LiterExklusiva produkter

Särskild kategori med produkter