Lågaromatisk Lacknafta

80 kr323 kr

Lågaromatisk Lacknafta (Alifatnafta) används för spädning av Engwall o. Claesson traditionella linoljefärger som ersättning för terpentin för att värna om miljö och målarens hälsa. Lågaromatisk innebär att den avger mindre doft. Sörj dock för god ventilation oavsett.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Beskrivning

Lågaromatisk Lacknafta (Alifatnafta) används för spädning av Engwall o. Claesson traditionella linoljefärger som ersättning för terpentin för att värna om miljö och målarens hälsa. Lågaromatisk innebär att den avger mindre doft. Sörj dock för god ventilation oavsett.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt. Vid förtäring ge grädde eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen skölj genast rikligt med vatten, sök läkare om problem består. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar av gummi eller PVC. Får ej tömmas i avlopp.

OBS! Brandfarligt. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

Säkerhetsdatablad hittar du här.

Teknisk data

Bindemedel: Lågaromatisk Lacknafta (Alifatnafta)
Kulör: Färglös
Konsistens: Flytande vätska
Lagringsbeständighet: God
Brandfarlighetsklass: 2b

Mer information

Storlek

1 Liter, 5 LiterExklusiva produkter

Särskild kategori med produkter